Welkom bij Bo & Mila ūüół Gratis verzenden vanaf ‚ā¨40,- (NL) / ‚ā¨60,- (BE) ūüół Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden ūüół Veilig betalen met IDEAL, Creditcard of Klarna Welkom bij Bo & Mila ūüół Gratis verzenden vanaf ‚ā¨40,- (NL) / ‚ā¨60,- (BE) ūüół Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden ūüół Veilig betalen met IDEAL, Creditcard of Klarna

Privacy Beleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Op deze pagina leest u hoe Bo & Mila om gaat met persoonsgegevens en welke rechten u hebt.

Bo & Mila is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Bo & Mila

De Krans 14

7462 AK  Rijssen

+31 618091888

bomila.nl

info@bomila.nl

 

Functionaris voor de gegevensbescherming

Bo & Mila heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via fg@bomila.nl

 

Gegevens die worden verwerkt

Bo & Mila verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over uw activiteiten en/of surfgedrag op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijk toezicht. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@bomila.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bo & Mila verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of¬†promotie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Bo & Mila¬†analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Bo & Mila¬†volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Bo & Mila verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bo & Mila neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bo & Mila) tussen zit. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • Shopify, voor beheer en hosting van de website en webwinkel
 • Shopify¬†Payments voor het verwerken van betalingen
 • Shopify Customer Privacy¬†voor het bijhouden van cookies
 • Google Analytics voor statistieken omtrent bezoeken aan onze website
 • Orderprinter voor het aanmaken van de print en orderbonnen
 • Product reviews voor het bijhouden van product recensies
 • Diverse plug-ins voor social-media

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bo & Mila bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bo & Mila verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie ons het Cookie Beleid voor meer informatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bo & Mila en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@bomila.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bo & Mila neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan aub contact op met ons via fg@bomila.nl